Image

THỰC HIỆN TỐT NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Nghiệp vụ công tác đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, bao gồm các công việc như: Quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên; khai lý lịch đảng viên và phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên; thủ tục giải quyết những trường hợp kết nạp người vào Đảng hoặc công nhận đảng viên chính thức sai quy định; quản lý hồ sơ đảng viên; phát và quản lý thẻ đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; tặng Huy hiệu Đảng; quy trình xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên và một số vấn đề liên quan đến đảng viên.

QUẢNG CÁO