Image

Sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Ngành gắn với trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cán bộ, công chức cơ quan

Sáng ngày 14/10/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho cán bộ, công chức cơ quan có quá trình cống hiến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thừa ủy nhiệm của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho hai cán bộ, công chức của cơ quan theo Quyết định số 4829-QĐ/BTCTW, ngày 18/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Đây là dịp nhằm tôn vinh sự cống hiến, đóng góp của cán bộ, công chức Ngành đối với sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

QUẢNG CÁO