KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); ngày 28/4/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký quyết định thành lập 03 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương. 

        Các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do các đồng chí Lương Văn Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thế Nhân, Uỷ viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  làm trưởng đoàn của mỗi đoàn kiểm tra. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra là: Đảng ủy thị trấn Phú Long, Đảng ủy Công an huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc; Đảng ủy xã Sơn Mỹ, Đảng ủy Quân sự huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân; Đảng ủy phường Phú Trinh, Đảng ủy khối đảng, đoàn thể Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy Sở Y tế; Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Trọng tâm kiểm tra là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng đối với các đơn vị nêu trên theo Kế hoạch số 105 –KH/TU ngày 26/3/2014. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/7/2014 đến ngày 22/7/2014.


QUẢNG CÁO