Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) năm 2018

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018 thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018.

(có danh sách kết quả kèm theo).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi nâng ngạch, người dự thi nâng ngạch có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi môn Kiến thức chung (thi tự luận) và môn Tiếng Anh (thi viết), các môn thi bằng hình thức trắc nghiệm không chấm phúc khảo. Đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu) phải được gửi bằng văn bản qua đường bưu điện (không nhận bản fax, email và các hình thức khác) về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (địa chỉ: số 04 Bà Triệu, thành phố Phan Thiết) chậm nhất ngày 03/4/2019 để được chấm phúc khảo. Quá thời gian quy định trên, mọi trường hợp đề nghị phúc khảo đều không được giải quyết.

Mức thu lệ phí phúc khảo là 150.000 đồng/bài thi, nộp về Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy tại địa chỉ http://btctu.binhthuan.dcs.vn./.


QUẢNG CÁO