Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) năm 2018.

 Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) năm 2018 thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) năm 2018; cụ thể như sau:

Số lượng thí sinh: 24 người (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian thi tuyển: 02 ngày, từ ngày 14/3/2019 - 15/3/2019.

          (Buổi sáng từ 07 giờ 30’, buổi chiều từ 14 giờ 00’)

- Ngày 14/3/2019

+ Buổi sáng: Thi môn Kiến thức chung (thi viết, thời gian 180 phút).

+ Buổi chiều: Thi môn Chuyên môn nghiệp vụ (thi trắc nghiệm trên máy vi tính, bài thi có 50 câu, thời gian 45 phút).

Buổi sáng, thí sinh có mặt vào lúc 06 giờ 00’ để dự Lễ khai mạc kỳ thi, buổi chiều thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

- Ngày 15/3/2019

+ Buổi sáng: Thi môn Tiếng Anh (thi viết, thời gian 90 phút).

+ Buổi chiều: Thi môn Tin học (thi trắc nghiệm trên máy vi tính, bài thi có 50 câu, thời gian 45 phút).

Thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

3. Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (Cơ sở 1), số 205 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

* Lưu ý: Mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để đối chiếu thông tin.

Hội đồng thi nâng ngạch (chuyên viên chính) năm 2018 đề nghị các thí sinh tham dự đầy đủ, đúng thời gian theo quy định./.


QUẢNG CÁO