Chỉ định thành viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 12/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ định thành viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

   Xét đề nghị của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chỉ định thành viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với 05 đồng chí:

   - Đồng chí Nguyễn Xuân Phối - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Bí thư;

   - Đồng chí Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Ủy viên;

   - Đồng chí Phạm Quốc Luy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Ủy viên;

   - Đồng chí Đặng Thị Thanh Hoa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Ủy viên;

   - Đồng chí Lê Thị Phương Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh - Ủy viên.


QUẢNG CÁO