Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Lễ trao Quyết định đảng viên chính thức

Thực hiện Quyết định số 1857-QĐ/ĐUK và Quyết định số 1864-QĐ/ĐUK, ngày 16/8/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên, sáng ngày 06/9/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ trao quyết định cùng thẻ Đảng cho đồng chí Hồ Thị Hà Giang, đảng viên sinh hoạt tại Tổ đảng Văn phòng thuộc Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Đức Minh, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định công nhận đảng viên chính thức và Quyết định trao thẻ Đảng cho đồng chí Hồ Thị Hà Giang

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trần Đức Minh, Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức và Quyết định trao thẻ Đảng cho đồng chí Giang, đồng thời căn dặn đồng chí Giang luôn trung thành, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập để phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân./.


QUẢNG CÁO