Chỉ định Ban Chấp hành đảng bộ huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 13/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

   Xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 04 đồng chí:

   - Đồng chí K’Binh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình;

   - Đồng chí Nguyễn Hữu Duy, Bí thư Huyện đoàn Bắc Bình;

   - Đồng chí Nguyễn Hữu Lương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Bình;

   - Đồng chí Ngô Đức Vũ, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Bình.         


QUẢNG CÁO