Ban Tổ chức Tỉnh ủy đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid – 19” và phát động đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chiều ngày 31/5/2021, toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 mỗi người 01 ngày lương với tổng số tiền ủng hộ là 5.600.000 đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Cũng nhân dịp phát động này, đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng yêu cầu cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan phải nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch Covid – 19.


QUẢNG CÁO