THÔNG BÁO về việc hoãn tổ chức thi tuyển công chức năm 2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc hoãn tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tại Công văn số 658-CV/VPTU, ngày 20/5/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy), Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo:

Hoãn tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 (vòng 1 vào ngày 27/5/2021 đến ngày 28/5/2021; vòng 2 từ ngày 07/6/2021 đến ngày 08/6/2021). Thời gian tổ chức lại kỳ thi tuyển công chức năm 2021 sẽ có thông báo cụ thể sau.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để các thí sinh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được biết./.

Nội dung Thông báo


QUẢNG CÁO