HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

Sáng ngày 12/3/2021, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã chủ trì, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Hội nghị do đồng chí Phạm Minh Chính-Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng chủ trì tại điểm cầu Trung tâm (Hội trường tầng G, 2A Hoàng văn thụ, Quận Ba Đình, Hà Nội); tham dự Hội nghị gồm các điểm cầu 65 Ban Tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, điểm cầu Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương. Tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận do đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; cùng tham dự có tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo ban Tổ chức các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn và chuyên viên của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận.

Tại Hội nghị, có 07 lượt ý kiến phát biểu của Đại diện Thường trực các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương; các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, mà quan trọng nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, cấp uỷ các cấp vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong những năm qua và năm 2020; nổi rõ là đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính-Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng; khái quát 05 kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong quá trình lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 với 03 đột phá chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu toàn ngành chú trọng thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; động viên toàn ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết một lòng, thực hiện đồng bộ 05 nhóm giải pháp quan trọng để tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng ta đã giao phó cho ngành Tổ chức xây dựng Đảng; góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2020-2025./.


QUẢNG CÁO