Image

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 01/4/2020, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành phần tham dự gồm tất cả cán bộ, công chức của cơ quan. Tại cuộc họp, đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan đã phổ biến, quán triệt toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 3796-CV/VPTU, ngày 30/3/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về phòng, chống dịch COVID-19. 

QUẢNG CÁO