Thường trực Thành ủy Phan Thiết tiếp tục làm việc với Đảng ủy phường Xuân An về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường Xuân An, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chiều ngày 10/02/2020, Thường trực Thành ủy Phan Thiết tiếp tục làm việc với Đảng ủy phường Xuân An, cùng làm việc còn có Tổ chỉ đạo Đại hội điểm số 04 của Tỉnh. Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy vào chiều ngày 06/02/2020, Đảng ủy phường Xuân An tiếp tục báo cáo bổ sung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp cơ sở được chọn làm điểm của thành phố và của tỉnh, theo Kế hoạch số 161-KH/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Phan Thiết đề nghị Đảng ủy phường Xuân An tiếp tục bổ sung thêm những việc mà Đảng ủy Phường phải làm tiếp trong khâu chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ sắp tới./.


QUẢNG CÁO