Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Xuân An – thành phố Phan Thiết về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 06/02/2020, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy phường Xuân An – thành phố Phan Thiết, cùng làm việc còn có Tổ chỉ đạo Đại hội điểm số 04 của Tỉnh; Thường trực Thành ủy Phan Thiết; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy Phan Thiết; Tổ chỉ đạo Đại hội điểm của Thành ủy Phan Thiết để nghe Đảng ủy phường Xuân An báo cáo tiến độ, kết quả chuẩn bị nội dung, nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp cơ sở được chọn làm điểm của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Kế hoạch số 161-KH/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã nêu những việc mà Đảng ủy Phường Xuân An đã làm được trong khâu chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ. Qua đó, Thường trực Tỉnh ủy đã đề nghị Đảng ủy phường Xuân An tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện cả nội dung và nhân sự về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng ủy phường Xuân An và các văn bản phục vụ trong tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.


Các tin khác

QUẢNG CÁO