Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), sáng ngày 03/02/2020, tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận do đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng toàn thể công chức, nhân viên cơ quan đã đến dâng hoa và thắp hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận. 

Tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng toàn thể công chức, nhân viên cơ quan đã đến viếng, thắp hương và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ chí Minh chi nhánh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại Lễ viếng, đoàn đã thành kính tưởng nhớ đến Người, bậc thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, suốt cả cuộc đời vì nước vì dân đã hiến dâng cả cuộc đời cho non sông, đất nước, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong giờ phút thiên liêng này, toàn thể cán bộ, công chức cơ quan đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính báo công với Bác một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã đạt được trong những năm qua. Với sự quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ cơ quan không ngừng nỗ lực, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong hành động; chủ động, tích cực triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra; hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả khối lượng công việc lớn do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Riêng năm 2019 đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ thực hiện khá toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, những kết quả nổi bật là: (1) Công tác cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định. (2) Tham mưu triển khai thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (3) Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa (XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (4) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức (5)Triển khai thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (6) Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo của các tổ chức Đảng có nhiều đổi mới tích cực, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng được giữ vững, đoàn kết nội bộ tiếp tục được củng cố, vai trò người đứng đầu cấp uỷ tiếp tục được phát huy. (7) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, phục vụ kịp thời cho công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên và giải quyết đơn thư phản ảnh liên quan đến cán bộ, đảng viên. (8) Công tác chính sách cán bộ, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tiếp tục được thực hiện đúng quy định, kịp thời và chặt chẽ, chu đáo. (9) Công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh, nhất là triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Giải Búa Liềm vàng” lần thứ 4 - năm 2019; đồng thời, tiếp tục triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh lần thứ 3 mang tên “Giải Cờ đỏ”.

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặt ra cho ngành tổ chức xây dựng đảng nói chung, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nói riêng những nhiệm vụ hết sức quan trọng, nặng nề và vẻ vang, với những thời cơ, thuận lợi xen những khó khăn thách thức. Tại buổi lễ dâng hương, đứng trước di ảnh thiêng liêng của Bác, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, xây dựng người cán bộ làm công tác xây dựng Đảng theo chuẩn mực “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Người mãi là niềm tin, là ngôi sao sáng soi đường, là kim chỉ nam cho mọi tư tưởng và hành động để chúng con học tập, noi theo, luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, vì mục tiêu suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân!


QUẢNG CÁO